Téma
Algoritmické myšlení: Rozpoznávání vzorů 0 / 2 0 / 34
Algoritmické myšlení: Základy algoritmického myšlení 0 / 11 1 / 380
Algoritmické myšlení: Proměnné 0 / 8 0 / 110
Algoritmické myšlení: Funkce a zobecňování 0 / 6 0 / 232
Algoritmické myšlení: Vývoj programů 0 / 2 11 / 32
Algoritmické myšlení: Algoritmické myšlení: mix 0 / 120
Logika a řešení problémů: Logika 0 / 5 2 / 37
Logika a řešení problémů: Řešení problémů 74 / 1399
Kódování a modelování: Kódování textu a šifrování 0 / 5
Kódování a modelování: Kódování obrazu a zvuku 0 / 11
Kódování a modelování: Kódování čísel 0 / 11 0 / 75
Kódování a modelování: Přenos a komprese dat 0 / 2
Kódování a modelování: Modelování pomocí grafů 0 / 7
Kódování a modelování: Modelování a simulace 0 / 3 0 / 27
Práce s daty: Základy práce s daty 0 / 3
Práce s daty: Vizualizace dat: principy 0 / 2
Práce s daty: Vizualizace dat: typy grafů 0 / 2 0 / 9
Práce s daty: Tabulkový editor 0 / 10 0 / 60
Práce s daty: Databáze 0 / 4
Práce s daty: Regulární výrazy 0 / 1 0 / 107
Příprava dokumentů: Typografie 0 / 3
Příprava dokumentů: Příprava textů a prezentací 0 / 3
Příprava dokumentů: Multimédia 0 / 1
Příprava dokumentů: Webdesign 0 / 11
Příprava dokumentů: Psaní všemi deseti 0 / 468
Digitální technologie: Hardware 0 / 11
Digitální technologie: Software 0 / 8
Digitální technologie: Počítačové sítě 0 / 9
Digitální technologie: Umělá inteligence 0 / 5
Použití technologií: Práce s informacemi 0 / 5
Použití technologií: Komunikace 0 / 1
Použití technologií: Bezpečnost 0 / 5
Použití technologií: Řešení technických problémů 0 / 5
Použití technologií: Technologie a zdraví 0 / 1
Programovací jazyk Python: Proměnné a výrazy 0 / 10 0 / 26
Programovací jazyk Python: Řízení výpočtu 0 / 12 0 / 33 0 / 328
Programovací jazyk Python: Datové typy a jejich využití 0 / 16 0 / 57 0 / 106
Programovací jazyk Python: Aplikace programování v Pythonu 1 / 48 0 / 93

Algoritmické myšlení: Základy algoritmického myšlení

Význam příkazů

Základy

Želví grafika: lehké
0/14

Malovací rozcvička

ProgMalování: lehké
1/11

Posloupnost příkazů

Stavby z kostek

Přesouvání: střední

Deaktivace bomby: posloupnosti

Rozhodovačka: těžké

Obrázky

ProgMalování: lehké
0/11

Obrázky II

ProgMalování: lehké
0/8

Opakování

Opakování

Rozhodovačka: těžké

Deaktivace bomby: opakování

Rozhodovačka: střední

Deaktivace bomby: opakování

Rozhodovačka: těžké

Obrázky s opakováním

Želví grafika: lehké
0/14

Kreslení

Želví grafika: lehké
0/10

Vzory s opakováním I

ProgMalování: lehké
0/9

Vzory s opakováním II

ProgMalování: lehké
0/10

Kreslení II

Želví grafika: lehké
0/10

Podmínky a větvení

Podmínky a větvení

Rozhodovačka: těžké

Rozhodovací stromy

Přesouvání: lehké

Deaktivace bomby: podmínky

Rozhodovačka: střední

Deaktivace bomby: podmínky

Rozhodovačka: těžké

Podmínky: základy

Plošinovka: lehké
0/8

Interakce

Plošinovka: lehké
0/6

Pavouci a střely

Plošinovka: lehké
0/7

Rozšířené podmínky

Plošinovka: lehké
0/9

Interakce a podmínky

Plošinovka: lehké
0/6

Čarování s podmínkami

Plošinovka: lehké
0/6

Kombinace podmínek

Plošinovka: lehké
0/5

Opakuj dokud

Opakuj dokud

Rozhodovačka: střední

Cykly s podmínkou

Trénink

Robotanik: lehké
0/5

Lehké

Robotanik: lehké
0/17

Vnořené cykly

Vnořené cykly

Rozhodovačka: střední

Vzory s opakováním

Želví grafika: lehké
0/10

Želva s limitem

Želví grafika: lehké
0/6

Vzory s opakováním II

Želví grafika: lehké
0/9

Kódování a modelování: Kódování textu a šifrování

Základní kódování textu

Základní kódování textu

Rozhodovačka: střední

Kódování textu v počítačích

Kódování textu v počítačích

Rozhodovačka: střední

Základní šifry

Základní šifry

Pexeso: střední

Šifry s nápadem

Šifry s nápadem

Přesouvání: těžké

Šifrování: pojmy a principy

Šifrování: pojmy a principy

Rozhodovačka: těžké

Kódování a modelování: Přenos a komprese dat

Komprese dat

Komprese dat

Rozhodovačka: střední

Přenos dat

Přenos dat

Rozhodovačka: střední

Práce s daty: Základy práce s daty

Tabulky: základní porozumění

Tabulky: základní porozumění

Psaná odpověď: těžké

Řazení dat

Řazení dat

Rozhodovačka: těžké

Řazení dat v tabulkách

Řazení dat v tabulkách

Rozhodovačka: těžké

Práce s daty: Vizualizace dat: principy

Vizuální kódování dat

Vizuální kódování dat

Rozhodovačka: střední

Součásti grafů, pojmy

Součásti grafů, pojmy

Rozhodovačka: těžké

Práce s daty: Vizualizace dat: typy grafů

Sloupcové grafy

Sloupcové grafy

Psaná odpověď: střední

Koláčové grafy

Koláčové grafy

Rozhodovačka: těžké

Plošné grafy

Plošné grafy

Porozumění: lehké
0/3

Příprava dokumentů: Typografie

Interpunkce a speciální znaky

Interpunkce a speciální znaky

Rozhodovačka: těžké

Typografické pojmy

Typografické pojmy

Rozhodovačka: těžké

Typografie: mix

Typografie: mix

Rozhodovačka: těžké

Příprava dokumentů: Příprava textů a prezentací

Prezentace

Prezentace

Rozhodovačka: těžké

Zdroje, citování

Zdroje, citování

Rozhodovačka: střední

Textový procesor

Textový procesor

Rozhodovačka: těžké

Příprava dokumentů: Multimédia

Zvuk

Zvuk

Rozhodovačka: těžké

Příprava dokumentů: Psaní všemi deseti

Prostřední řádek

Základy: FJDK

Psaní všemi deseti: lehké
0/10

Písmena S, L

Psaní všemi deseti: lehké
0/9

Písmena A, Ů

Psaní všemi deseti: lehké
0/11

Písmena G, H

Psaní všemi deseti: lehké
0/12

Druhý řádek

Písmena R, U

Psaní všemi deseti: lehké
0/11

Písmena E, I

Psaní všemi deseti: lehké
0/10

Písmena O, P

Psaní všemi deseti: lehké
0/11

Písmeno T a opakování

Psaní všemi deseti: lehké
0/9

Písmena Ú, Q, W

Psaní všemi deseti: lehké
0/8

Opakování: dva řádky

Psaní všemi deseti: lehké
0/10

Třetí řádek

Písmena V, M

Psaní všemi deseti: lehké
0/12

Písmena C, X

Psaní všemi deseti: lehké
0/10

Písmena B, N

Psaní všemi deseti: lehké
0/10

Písmena Y, Z

Psaní všemi deseti: lehké
0/11

Čárka, tečka

Psaní všemi deseti: lehké
0/7

Velká písmena

Psaní všemi deseti: lehké
0/8

Věty bez diakritiky

Psaní všemi deseti: lehké
0/7

Znaky s diakritikou a čísla

Písmena Ř, Á

Psaní všemi deseti: lehké
0/8

Písmena Č, Í

Psaní všemi deseti: lehké
0/7

Písmena Š, É

Psaní všemi deseti: lehké
0/6

Písmena Ě, Ž

Psaní všemi deseti: lehké
0/4

Písmeno Ý a opakování

Psaní všemi deseti: lehké
0/5

Přepis textu

Přepis textu: Písničky

Psaní všemi deseti: lehké
0/6

Přepis textu: Absurdní pohádky

Psaní všemi deseti: lehké
0/5

Přepis textu: Wikipedie

Psaní všemi deseti: lehké
0/9

Přepis textu: Čapek

Psaní všemi deseti: lehké
0/5

Přepis anglického textu

Psaní všemi deseti: lehké
0/7

Zrychlující doprava

Psaní všemi deseti: lehké
0/12

Digitální technologie: Umělá inteligence

Umělá inteligence: pojmy

Umělá inteligence: pojmy

Rozhodovačka: těžké

Historie umělé inteligence

Historie umělé inteligence

Rozhodovačka: těžké

Aplikace a schopnosti umělé inteligence

Aplikace a schopnosti umělé inteligence

Rozhodovačka: těžké

Umělá inteligence: realita a fikce

Umělá inteligence: realita a fikce

Rozhodovačka: těžké

Umělá inteligence: mix

Umělá inteligence: mix

Rozhodovačka: těžké

Použití technologií: Komunikace

Informační systémy

Informační systémy

Rozhodovačka: střední

Použití technologií: Technologie a zdraví

Monitoring zdraví

Monitoring zdraví

Rozhodovačka: střední

Programovací jazyk Python: Řízení výpočtu

Sekvence příkazů v Pythonu

Základy

Python želva: lehké
0/13

Kostky v Pythonu: rozcvička

Kód kostky: lehké
0/5

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Psaná odpověď: lehké

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Podmíněný příkaz (if): základy

Programování v Pythonu: lehké
0/9

Podmíněný příkaz (if): těžší

Programování v Pythonu: lehké
0/6

Cyklus for v Pythonu

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Cyklus for v Pythonu

Programování v Pythonu: lehké
0/9

Opakování

Python želva: lehké
0/10

Cyklus for s vnořenou podmínkou

Programování v Pythonu: lehké
0/6

Proměnné

Python želva: lehké
0/11

Kostky v Pythonu: for cyklus

Kód kostky: lehké
0/5

Cyklus while v Pythonu

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Cyklus while v Pythonu

Programování v Pythonu: lehké
0/7

Kostky v Pythonu: while cyklus

Kód kostky: lehké
0/5

Vnořené cykly v Pythonu

Vnořené cykly a zajímavé vzory

Python želva: lehké
0/10

Vnořené cykly v Pythonu

Porozumění: lehké
0/6

Funkce v Pythonu

Funkce v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Funkce v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Funkce v Pythonu

Rozhodovačka: těžké

Funkce

Python želva: lehké
0/7

Funkce II

Python želva: lehké
0/6

Funkce v Pythonu

Porozumění: lehké
0/5

Kostky v Pythonu: funkce

Kód kostky: lehké
0/4

Řízení výpočtu: mix

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: lehké

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: střední

Ladění programů

Python želva: lehké
0/5

Úpravy programů

Programování v Pythonu: lehké
0/7

Proměnné a podmínky

Python želva: lehké
0/8

Záludné

Python želva: lehké
0/7

Kostky v Pythonu: cykly a proměnné

Kód kostky: lehké
0/4

Záludné

Programování v Pythonu: lehké
0/9
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence