Algoritmické myšlení: Rozpoznávání vzorů

Stejné vzory

Společná vlastnost

Vzory v posloupnostech

Popis vzorů

Zpětné inženýrství

Rozklad obrázků na části

Algoritmické myšlení: Základy algoritmického myšlení

Význam příkazů

Posloupnost příkazů

Opakování

Podmínky a větvení

Opakuj dokud

Opakované rozhodování

Vnořené cykly

Souběžné akce

Základy algoritmického myšlení: mix

Algoritmické myšlení: Vývoj programů

Ladění, hledání chyb

Kódování a modelování: Modelování vztahů a systémů

Vlastnosti a vztahy

Entitně-vztahové modely

Kódování a modelování: Modelování a simulace

Modely a skutečnost

Použití modelů a simulací

Příprava dokumentů: Multimédia

Digitální fotografie

Zvuk

Příprava dokumentů: Webdesign

Webdesign: uživatelské prostředí

Barvy: obecné principy

Digitální technologie: Počítačové sítě

Počítačové sítě: obecné principy

Použití technologií: Technologie a zdraví

Ergonomie

Monitoring zdraví

Programovací jazyk Python: Proměnné a výrazy

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Programovací jazyk Python: Řízení výpočtu

Sekvence příkazů v Pythonu

Cyklus for v Pythonu

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence