Rozhodovačka – 8. třída (8. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností.Tímto způsobem můžete procvičovat širokou škálu znalostí a dovedností: algoritmické myšlení, programování v Pythonu, bezpečnost, práci s daty, ...

Vybrána třída: 8. třída (široký výběr)

Algoritmické myšlení

Rozpoznávání vzorů
Společná vlastnost
Společná vlastnost: slova
Vzory v posloupnostech
Číselné řady obrázkově
Popis vzorů
Číselné řady s popisem
Zpětné inženýrství
Slovní vztahy
Rozklad obrázků na části   
Vzory z dlaždic
Základy algoritmického myšlení
Posloupnost příkazů   
Posloupnosti kouzel
Deaktivace bomby: posloupnosti
Opakování   
Opakovací kouzla
Deaktivace bomby: opakování
Podmínky a větvení   
Podmíněná kouzla: oblékání příšerek
Deaktivace bomby: podmínky
Proměnné
Proměnné: základní principy
Proměnná kouzla
Deaktivace bomby: proměnné
Cykly s proměnnými
Podmínky s proměnnými
Funkce a zobecňování
Funkce   
Zobecňování programů
Rozklad programů

Logika a řešení problémů

Logika
Logické spojky a pravdivostní tabulky   
Logické výroky
Bájná logika
Negace tvrzení

Kódování a modelování

Kódování informací
Kódování textů
Zkratky internetové komunikace
Kódování obrazu a zvuku
Kódování obrazu
Reprezentace barev
RGB barvy   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Binární čísla: záporná a desetinná   
Přenos a komprese dat
Informace, velikost dat   
Komprese dat   
Přenos dat   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce
Grafy: nejkratší cesty

Práce s daty

Základy práce s daty
Tabulky: základní porozumění
Vztahy grafů a tabulek
Vizualizace dat: typy grafů
Sloupcové grafy
Koláčové grafy   
Spojnicové grafy   
Bodové grafy
Tabulkový editor
Tabulky: buňky, řádky, sloupce   
Tabulky: základní početní operace   
Tabulky: rozsahy   
Tabulky: odkazy   
Tabulky: základní vzorce   
Tabulky: jednoduché podmínky
Tabulkový editor: mix

Příprava dokumentů

Typografie
Typografické pojmy   
Typy písma   
Interpunkce a speciální znaky   
Typografie: mix
Příprava textů a prezentací
Prezentace   
Zdroje, citování
Textový editor
Multimédia
Digitální fotografie
Zvuk   
Webdesign
Webdesign: uživatelské prostředí
Webdesign: pojmy, technologie
Barvy: obecné principy
HTML: základy   
CSS: základy   
CSS: hlavní vlastnosti a jejich použití   
CSS: barvy a jejich použití

Digitální technologie

Hardware
Typy počítačů   
Historie počítačů   
Vstupní a výstupní zařízení   
Procesor a architektura   
Paměť   
Hardware: mix
Software
Operační systémy
Software: typy aplikací, příklady
Vlastnosti softwaru
Typy souborů
Software: mix
Počítačové sítě
Počítačové sítě: obecné principy   
Počítačové sítě: protokoly   
Počítačové sítě: hardware   

Použití technologií

Práce s informacemi
Autorství a licence
Vyhledávání na internetu
Dezinformace, hoaxy, manipulace
Techniky manipulace a argumentační fauly
Komunikace
E-mailová komunikace   
Online spolupráce   
Chování na internetu   
Informační systémy
Digitální identita
Bezpečnost
Hesla a autentizace   
Viry, spam a sociální inženýrství   
Zabezpečení zařízení   
Bezpečnost: mix
Řešení technických problémů
Technologie a zdraví
Ergonomie   

Programování v Pythonu

Proměnné a výrazy
Proměnné a číselné výrazy v Pythonu   
Logické výrazy v Pythonu   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence