Rozhodovačka – 9. třída (9. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Tímto způsobem můžete procvičovat širokou škálu znalostí a dovedností: algoritmické myšlení, programování v Pythonu, bezpečnost, práci s daty, …

Filtr podle ročníku

Algoritmické myšlení

Rozpoznávání vzorů
Společná vlastnost  
Zobrazit souhrn tématu
Společná vlastnost: slova
Společná vlastnost: emodži
Vzory v posloupnostech  
Zobrazit souhrn tématu
Číselné řady obrázkově
Popis vzorů  
Zobrazit souhrn tématu
Číselné řady s popisem
Zpětné inženýrství
Slovní vztahy
Rozklad obrázků na části  
Zobrazit souhrn tématu
Vzory z dlaždic
Posloupnosti příkazů
Pořadí příkazů  
Zobrazit souhrn tématu
Posloupnosti kouzel
Deaktivace bomby: posloupnosti
Vstup a výstup  
Zobrazit souhrn tématu
Vnořené bloky  
Zobrazit souhrn tématu
Cykly a podmínky
Opakuj N×  
Zobrazit souhrn tématu
Opakovací kouzla
Deaktivace bomby: opakování
Podmínky a větvení  
Zobrazit souhrn tématu
Podmíněná kouzla: oblékání příšerek
Deaktivace bomby: podmínky
Deaktivace bomby: rozhodovací stromy
Opakuj dokud  
Zobrazit souhrn tématu
Vláček: opakuj dokud
Deaktivace bomby: opakuj dokud
Opakované rozhodování  
Zobrazit souhrn tématu
Vláček: opakované rozhodování
Vnořené cykly  
Zobrazit souhrn tématu
Vnořeně opakovací kouzla
Deaktivace bomby: vnořené cykly
Cykly a podmínky: mix
Kouzla: mix
Deaktivace bomby: mix
Proměnné
Proměnné: základní princip  
Zobrazit souhrn tématu
Proměnné: obecné principy  
Zobrazit souhrn tématu
Proměnná kouzla
Deaktivace bomby: proměnné
Výrazy s proměnnými  
Zobrazit souhrn tématu
Cykly s proměnnými  
Zobrazit souhrn tématu
Podmínky s proměnnými  
Zobrazit souhrn tématu
Typy proměnných  
Zobrazit souhrn tématu
Pojmenování proměnných  
Zobrazit souhrn tématu
Použití proměnných  
Zobrazit souhrn tématu
Funkce a zobecňování
Funkce  
Zobrazit souhrn tématu
Funkce s parametry  
Zobrazit souhrn tématu
Zobecňování programů  
Zobrazit souhrn tématu
Rozklad programů  
Zobrazit souhrn tématu

Logika a řešení problémů

Logika
Logické spojky a pravdivostní tabulky  
Zobrazit souhrn tématu
Logické výroky
Bájná logika
Negace tvrzení
Negace tvrzení

Kódování a modelování

Kódování informací
Kódování informací obrázkem  
Zobrazit souhrn tématu
Počítačové ikony
Dopravní značky
Emodži a Unicode symboly
Kódování informací textem i jinak  
Zobrazit souhrn tématu
Kódování textu a šifrování
Základní kódování textu  
Zobrazit souhrn tématu
Zkratky internetové komunikace
Kódování textu v počítačích  
Zobrazit souhrn tématu
Šifrování: pojmy a principy  
Zobrazit souhrn tématu
Kódování obrazu a zvuku
Bitmapová grafika  
Zobrazit souhrn tématu
Vektorová grafika  
Zobrazit souhrn tématu
Bitmapová vs. vektorová grafika  
Zobrazit souhrn tématu
Reprezentace barev  
Zobrazit souhrn tématu
RGB barvy  
Zobrazit souhrn tématu
Kódování zvuku  
Zobrazit souhrn tématu
Kódování čísel
Binární čísla: základy  
Zobrazit souhrn tématu
Binární čísla: záporná a desetinná  
Zobrazit souhrn tématu
Binární čísla: aritmetika  
Zobrazit souhrn tématu
Hexadecimální čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Přenos a komprese dat
Informace, velikost dat  
Zobrazit souhrn tématu
Komprese dat  
Zobrazit souhrn tématu
Přenos dat  
Zobrazit souhrn tématu
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce  
Zobrazit souhrn tématu
Grafy: nejkratší cesty  
Zobrazit souhrn tématu
Izomorfní grafy  
Zobrazit souhrn tématu
Teorie grafů: základní pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Teorie grafů: vlastnosti a části grafů  
Zobrazit souhrn tématu
Teorie grafů: pojmy a abstrakce
Modelování vztahů a systémů
Vlastnosti a vztahy  
Zobrazit souhrn tématu
Entitně-vztahové modely  
Zobrazit souhrn tématu
Modelování a simulace
Modely a skutečnost  
Zobrazit souhrn tématu
Použití modelů a simulací  
Zobrazit souhrn tématu
Zpětné vazby  
Zobrazit souhrn tématu

Práce s daty

Sběr a evidence dat
Získávání dat  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjádření informací slovně a číslem  
Zobrazit souhrn tématu
Formát dat  
Zobrazit souhrn tématu
Zkreslení dat  
Zobrazit souhrn tématu
Základy práce s daty
Tabulky: základní porozumění  
Zobrazit souhrn tématu
Řazení dat  
Zobrazit souhrn tématu
Řazení dat v tabulkách  
Zobrazit souhrn tématu
Vztahy grafů a tabulek  
Zobrazit souhrn tématu
Vizualizace dat: principy
Vizuální kódování dat  
Zobrazit souhrn tématu
Součásti grafů, pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Nevhodné vizualizace a jejich úpravy
Vizualizace dat: typy grafů
Sloupcové grafy  
Zobrazit souhrn tématu
Koláčové grafy  
Zobrazit souhrn tématu
Spojnicové grafy  
Zobrazit souhrn tématu
Bodové grafy  
Zobrazit souhrn tématu
Plošné grafy
Histogramy  
Zobrazit souhrn tématu
Tabulkový editor
Tabulky: buňky, řádky, sloupce  
Zobrazit souhrn tématu
Tabulky: početní operace  
Zobrazit souhrn tématu
Tabulky: rozsahy  
Zobrazit souhrn tématu
Tabulky: odkazy  
Zobrazit souhrn tématu
Tabulky: funkce  
Zobrazit souhrn tématu
Tabulky: podmínky  
Zobrazit souhrn tématu
Tabulkový editor: mix
Databáze
Použití databází  
Zobrazit souhrn tématu

Příprava dokumentů

Typografie
Typy písma  
Zobrazit souhrn tématu
Interpunkce a speciální znaky  
Zobrazit souhrn tématu
Typografické pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Typografie: mix
Příprava textů a prezentací
Prezentace  
Zobrazit souhrn tématu
Zdroje, citování  
Zobrazit souhrn tématu
Textový procesor  
Zobrazit souhrn tématu
Multimédia
Digitální fotografie
Zvuk  
Zobrazit souhrn tématu
Webdesign
Webdesign: uživatelské prostředí
Webdesign: pojmy, technologie
Barvy: obecné principy
HTML: základy  
Zobrazit souhrn tématu
HTML: tabulky a seznamy  
Zobrazit souhrn tématu
CSS: základy  
Zobrazit souhrn tématu
CSS: hlavní vlastnosti a jejich použití  
Zobrazit souhrn tématu
CSS: barvy a jejich použití

Digitální technologie

Hardware
Typy počítačů  
Zobrazit souhrn tématu
Historie počítačů  
Zobrazit souhrn tématu
Vstupní a výstupní zařízení  
Zobrazit souhrn tématu
Procesor a architektura  
Zobrazit souhrn tématu
Paměť  
Zobrazit souhrn tématu
Hardware: mix
Software
Software: typy aplikací, příklady  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti softwaru  
Zobrazit souhrn tématu
Typy souborů  
Zobrazit souhrn tématu
Operační systémy  
Zobrazit souhrn tématu
Software: mix
Počítačové sítě
Internet a web  
Zobrazit souhrn tématu
Počítačové sítě: obecné principy  
Zobrazit souhrn tématu
Počítačové sítě: protokoly  
Zobrazit souhrn tématu
Počítačové sítě: hardware  
Zobrazit souhrn tématu
Počítačové sítě: mix
Mobilní telefony
Mobilní telefony: základy  
Zobrazit souhrn tématu
Mobilní telefony: software, připojení, platby
Mobilní telefony: hardware  
Zobrazit souhrn tématu
Mobilní telefony: mix

Použití technologií

Práce s informacemi
Autorství a licence  
Zobrazit souhrn tématu
Vyhledávání na internetu  
Zobrazit souhrn tématu
Dezinformace, hoaxy, manipulace  
Zobrazit souhrn tématu
Techniky manipulace a argumentační fauly  
Zobrazit souhrn tématu
Metadata  
Zobrazit souhrn tématu
Komunikace
E-mailová komunikace  
Zobrazit souhrn tématu
Online spolupráce  
Zobrazit souhrn tématu
Chování na internetu  
Zobrazit souhrn tématu
Informační systémy
Digitální identita  
Zobrazit souhrn tématu
Osobní údaje  
Zobrazit souhrn tématu
Bezpečnost
Hesla a autentizace  
Zobrazit souhrn tématu
Viry, spam a sociální inženýrství  
Zobrazit souhrn tématu
Zabezpečení zařízení  
Zobrazit souhrn tématu
Šifrování v praxi  
Zobrazit souhrn tématu
Bezpečnost: mix
Řešení technických problémů
Technické problémy: ovládání počítače
Technické problémy: vstupní a výstupní zařízení
Technické problémy: mobilní zařízení
Technické problémy: mix
Technologie a zdraví
Ergonomie  
Zobrazit souhrn tématu
Monitoring zdraví

Programovací jazyk Python

Proměnné a výrazy
Proměnné a číselné výrazy v Pythonu  
Zobrazit souhrn tématu
Logické výrazy v Pythonu  
Zobrazit souhrn tématu
Proměnné a výrazy: mix
Řízení výpočtu
Podmíněný příkaz (if) v Pythonu  
Zobrazit souhrn tématu
Cyklus for v Pythonu  
Zobrazit souhrn tématu
Cyklus while v Pythonu  
Zobrazit souhrn tématu

Umělá inteligence a strojové učení

Základy umělé inteligence
Vymezení umělé inteligence  
Zobrazit souhrn tématu
Využití a schopnosti umělé inteligence  
Zobrazit souhrn tématu
Umělá inteligence: realita a fikce  
Zobrazit souhrn tématu
Historie umělé inteligence  
Zobrazit souhrn tématu
Umělá inteligence: pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Základy umělé inteligence: mix
Aplikace umělé inteligence
Zpracování přirozeného jazyka  
Zobrazit souhrn tématu
Robotika  
Zobrazit souhrn tématu
Počítačové vidění  
Zobrazit souhrn tématu
Aplikace umělé inteligence: mix
Metody umělé inteligence
Úlohy a metody umělé inteligence  
Zobrazit souhrn tématu
Prohledávání stavového prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Splňování podmínek  
Zobrazit souhrn tématu
Optimalizace  
Zobrazit souhrn tématu
Metody umělé inteligence: mix
Základy strojového učení
Princip strojového učení  
Zobrazit souhrn tématu
Úlohy strojového učení  
Zobrazit souhrn tématu
Postup strojového učení  
Zobrazit souhrn tématu
Vyhodnocení strojového učení  
Zobrazit souhrn tématu
Zkreslení strojového učení  
Zobrazit souhrn tématu
Metody strojového učení
Lineární regrese  
Zobrazit souhrn tématu
Rozhodovací stromy  
Zobrazit souhrn tématu
Neuronové sítě  
Zobrazit souhrn tématu
Metody strojového učení: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence